Połączenie zarządzania wierzytelnościami i usług edukacyjnych wydaje się dość nietypowe. Niestety jednak w znakomitej większości, w branży usług edukacyjnych, potrzeba zabezpieczania i zarządzania należnościami cały czas narasta. Zmiany rynku, przepisów prawa, standardów ochrony konsumentów oraz postawa osób korzystających z usług edukacyjnych, wywiera na uczelniach, szkołach i placówkach edukacyjnych potrzebę zabezpieczenia swoich interesów. Niestety również, przywołane zmiany powodują, iż uczelnie muszą zgadzać się na coraz to większe kompromisy, jednocześnie zwiększając ryzyko prowadzenia tego typu działalności.

Dla sprecyzowania, określenie usługi edukacyjnej jest używane w odniesieniu do wszystkich usług, które są związane z kształceniem, rozpoczynając od nauki języka, poprzez kursy przygotowawcze do matury, aż po płatne studia. Istotą umowy o świadczenie usługi edukacyjnej jest zobowiązanie szkoły do przeprowadzenia w sposób należyty zajęć, zgodnych z proponowanym programem nauki. Konsument za świadczone usługi uiszcza opłatę jednorazowo lub w ratach. Warto zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami prawa, umowy o nauczanie zawierane przez konsumentów z uczelnią wyższą, szkołą policealną lub innymi placówkami oświatowymi to umowy wzajemne, w których obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej strony ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. I tak, przedsiębiorca świadczy usługi edukacyjne, za które konsument uiszcza czesne lub inne opłaty.

Oczywiście aby uczelnia, szkoła lub inna placówka mogła istnieć, konieczne jest finansowanie. Aby to finansowanie miało charakter ciągły, istotne stają się zabezpieczenia wierzytelności. Biorąc pod uwagę, iż po drugiej stronie umowy staje konsument, sprecyzowanie zabezpieczeń staje się niezwykle trudne. Rosnąca liczba niedozwolonych  postanowień umownych zaczyna powodować problemy w ochronie interesów uczelni. Sama obawa naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie lub odsetek umownych za nieterminowość w płatności nie stanowi obecnie większego zabezpieczenia. Warto jednak pochylić się nad innymi metodami w tym zakresie.

Ponieważ w prowadzonej praktyce skupiam się na ochronie interesów przedsiębiorców, zapraszam na praktyczne szkolenie, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r., w Warszawie, gdzie nastąpi kontynuacja Mojego wpisu i przedstawienie metod oraz postanowień umownych, których celem jest zabezpieczenie interesów uczelni oraz szkół występujących w relacji usług edukacyjnych.

Krzysztof Mądrowski
prawnik oraz specjalista w zakresie kompleksowej obsługi zarządzania wierzytelnościami
w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dla Uczelni Wyższych znajdą Państwo na naszym blogu sprawdź

Program szkolenia z zakresu zarządzania wierzytelnościami

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w szkoleniu

 

 

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowe obowiązki przedsiębiorców w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich
Nowe obowiązki przedsiębiorców w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich

Nowa ustawa o ADR i nowe obowiązki przedsiębiorców w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Nadchodzi czas, kiedy mediacje konsumenckie stają się coraz...

Zamknij