Mediacja, czy może proces przed sądem?

Mediacja, czy może proces przed sądem?

Nieodzowną częścią praktyki towarzyszącej przedsiębiorcom na podłożu prawno – ekonomicznym, gdy powstaje wierzytelność do zapłaty przez kontrahenta, jest zawsze pytanie, czy kierować sprawę do Sądu? Im bardziej firma się rozwija, bądź im większe podejmuje inwestycje...