Opóźniony samolot a prawa pasażera.

Opóźniony samolot a prawa pasażera.

Zagadnienie opóźnień w lotach dla wszystkich linii działających na rynku europejskim reguluje Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004, które weszło w życie w lutym 2005 r. Zasada UE 261/2004 ustanawia wspólne reguły w sprawie odszkodowania i pomocy dla...
Czym jest upadłość konsumencka?

Czym jest upadłość konsumencka?

Wprowadzenie Zgodnie z raportem BIG Info Monitor na koniec 2016 roku ponad 2 miliony 322 tysiące Polaków i Polek nie radziło sobie z terminowym zwrotem zobowiązań kredytowych i nie kredytowych. Licząc rok do roku, niesolidnych dłużników przybywa aż o 266 tys. osób...
Mediacja z urzędnikiem możliwa już od 1 czerwca 2017 r.

Mediacja z urzędnikiem możliwa już od 1 czerwca 2017 r.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, od 1 czerwca 2017 r. ma wejść w życie nowelizacja przepisów o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która obejmie m.in. ogólne zasady postępowania administracyjnego, wprowadzenie...