Mediacja z urzędnikiem możliwa już od 1 czerwca 2017 r.

Mediacja z urzędnikiem możliwa już od 1 czerwca 2017 r.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, od 1 czerwca 2017 r. ma wejść w życie nowelizacja przepisów o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która obejmie m.in. ogólne zasady postępowania administracyjnego, wprowadzenie...
Ugoda zawarta przed mediatorem jako tytuł wykonawczy

Ugoda zawarta przed mediatorem jako tytuł wykonawczy

Aby uzyskać tytuł wykonawczy w celu egzekucji zaległych należności nie zawsze konieczne jest złożenie powództwa w sądzie. W nowoczesnym zarządzaniu wierzytelnościami tytułem wykonawczym jest coraz częściej ugoda zawarta przed mediatorem. Sam proces zawierania ugody...