Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło, zaprosić Państwa na tegoroczną Konferencję dotyczącą tematyki zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych.

Już 26 października 2017 br. w Poznaniu,  podzielmy się z Państwem wiedzą, którą zdobywaliśmy przez ponad dziesięć lat, praktycznie zgłębiając zagadnienia związane z codziennymi problemami beneficjentów.

Prelegenci to zespół ekspertów w dziedzinach takich jak: prawo zamówień publicznych, doradztwo podatkowe, czy zarządzanie wierzytelnościami. Podczas wystąpień skupiamy się wyłącznie na zagadnieniach praktycznych.

Konferencja będzie doskonałą okazją na przedstawienie Państwu rozwiązań i odpowiedzi na pytania, z którymi spotykamy się w codziennej pracy.

W programie między innymi:

  • Procedury wydatkowania środków unijnych. Rozeznanie rynku oraz zasada konkurencyjności ? zagadnienia problematyczne.
  • W jaki sposób przygotować umowę z wykonawcą w ramach realizowanych projektów unijnych? Praktyczne aspekty zabezpieczające interes beneficjenta.
  • Podatki w dotacjach. Czy koszty pośrednie stanowią dla beneficjenta przychód podlegający opodatkowaniu, czy wynagrodzenie beneficjenta świadczącego pracę w ramach projektu podlega opodatkowaniu? Czy można skorzystać podatkowo na sprzedaży środka trwałego sfinansowanego z dotacji?
  • Jak usprawnić prowadzenie postępowań w ramach zasady konkurencyjności?
  • Jak uniknąć korekt finansowych? Najczęstsze nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień skutkujące sankcjami finansowymi.
  • Czy komornik może zająć środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej?
  • Ogłoszenie upadłości – restrukturyzacja beneficjentów popadających w kłopoty finansowe
  • Jak beneficjent może zabezpieczyć swoje interesy w związku z udzielaniem dotacji unijnych? Formy zabezpieczenia udzielanych dotacji.
  • i inne

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się tu: Agenda konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału! Tylko do końca września koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 340zł. Cena standardowa to 390zł/os.

 

Zapisy:

Magdalena Kaczmarek

m.kaczmarek@wgpr.pl lub +48 515 615 702

Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy komornik może zająć środki pochodzące z unijnej dotacji?
Czy komornik może zająć środki pochodzące z unijnej dotacji?

Zasadniczo w przypadku środków pochodzących z programów finansowanych ze środków unijnych mamy do czynienia z ustawowym wyłączeniem możliwości przeprowadzenia z...

Zamknij