Napisz do nas!

  Wśród popularnych metod sprawdzania kontrahentów, z którymi podejmujemy współpracę najpopularniejsze metody to:

  • Sprawdzenie firmy w rejestrze CEIDG (znajdziemy tu z tych najważniejszych – informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, czy postępowania restrukturyzacyjnego)
  • Sprawdzenie firmy w wyszukiwarce KRS
  • Sprawdzenie firmy w Rejestrze Gospodarki Narodowej
  • Sprawdzenie firmy w Białej Liście wykazu podatników VAT
  • Sprawdzenie firmy w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych pod względem długów
  • Sprawdzenie firmy w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) pod względem długów
  • Skorzystanie z wywiadowni gospodarczej

  W przypadku Zamówień Publicznych pozostają nam podstawowe metody sprawdzania firm polegające na korzystaniu z powyższych baz danych.

  Co jednak ma zrobić Zamawiający, który chce zweryfikować jak jego potencjalny Wykonawca wywiązał się z poprzednich zamówień?

  Często zamawiający otrzymuje interesujące informacje o wykonawcach od firm

  konkurencyjnych, które mają dostęp do wiedzy o „przewinieniach” swoich konkurentów, jednak kluczem jest tutaj wnikliwa analiza i dostęp do jak największej liczby danych.

  Asystent Postępowania wszedł właśnie na rynek z nowym narzędziem, które w znaczny sposób ułatwia taką weryfikację – narzędzie to znajdą Państwo tutaj: https://postepowania.pl/baza-wykonawcow-w-stosunku-do-ktorych-moga-wystapic-podstawy-do-wykluczenia/.

  Jak to działa?

  Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia.

  Narzędzie Asystenta Postępowania

  • Właściciel aplikacji wysyła do kilkunastu tysięcy jednostek publicznych w Polsce wnioski o udostępnienie takiej informacji
  • na podstawie otrzymanych informacji we współpracy z zespołem informatyków tworzy bazę wykonawców w formie dostępnej w przeglądarce wyszukiwarki
  • jeżeli klient bazy – Zamawiający lub Wykonawca (np. oceniając oferty wykonawców w postępowaniu, czy weryfikując oferty konkurencji) chciałby sprawdzić konkretnego przedsiębiorcę, może uzyskać wiedzę dotyczącą kilku aspektów jego działalności. Po pierwsze dowie się, czy w toku realizacji zamówień dany Wykonawca otrzymał jakieś kary umowne. Dowie się też, czy rozwiązano z nim umowę. Uzyska informację, czy go pozwano za nienależytą realizację umowy. Uzyska także dane informujące,  czy wykonawca wprowadził jakiegoś zamawiającego w błąd.
  • Dostęp do informacji możliwy jest w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej po zalogowaniu do panelu lub w postaci raportu – wszystko w łatwy i przystępny sposób
  • baza jest uaktualniona o nowe informacje każdego dnia
  • dzięki uzyskanym informacjom nasz klient może dokonać pogłębionej oceny wykonawców biorących udział w postępowaniach
  • cena za sprawdzenie jednego rekordu to tylko 15 zł. Posiadamy też pakietowe oferty cenowe

  Zapraszamy!  

  https://postepowania.pl/baza-wykonawcow-w-stosunku-do-ktorych-moga-wystapic-podstawy-do-wykluczenia/

  https://postepowania.pl/baza-wykonawcow-w-stosunku-do-ktorych-moga-wystapic-podstawy-do-wykluczenia/