Dorota Chraplewska, Autor w serwisie Finance Law - Zarządzanie wierzytelnościami