Wielkopolska Grupa Prawnicza
Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Grudzieniec 64, 60 – 601 Poznań

Telefon: + 48 (61) 850 12 33
Fax:       + 48 (61) 850 11 44
NIP:        778-143-26-65
biuro@wgpr.pl

Obsługa Klienta:
Mateusz Wiśniowski
m.wisniowski@wgpr.pl
Tel. 506 965 310