Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Od 2006 roku nadzoruje proces windykacji w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza. Prowadzi szkolenia z zakresu odzyskiwania należności na etapie przedsądowym i sądowym, m.in. dla Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Autor licznych publikacji w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

 

 

 

 

 

IMG_2018Jakub Świerczyński

Doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 1058), aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych Podatki i Skarbowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Pracował w administracji skarbowej w pionie obsługi osób prawnych, zarządzał i kierował projektami unijnymi, współpracował z kancelariami prawniczymi. Sprawował i sprawuje funkcje kierownicze i doradcze przy polskich spółkach z branży nowych technologii. Jako syndyk ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych. Prowadził również szereg szkoleń z tematyki podatkowej i obsługi prawnej przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji i stałym ekspertem m. in. „Przeglądu Oponiarskiego”.

W obszarze jego specjalizacji poza prawem finansowym, upadłościowym i naprawczym znajdują się kwestie związane z bieżącą obsługą przedsiębiorstw, w tym optymalizacja podatkowa, umowy cywilnoprawne, prawo pracy czy prawo handlowe.