Napisz do nas!

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw

  Naszym celem, by każda firma, z którą podejmujemy współpracę uzyskała płynność finansową. Czasem oznacza to, że konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego i zabezpieczenie na ten czas wierzytelności przedsiębiorstwa. Co możemy w ten sposób osiągnąć? M.in. umorzenie części zobowiązań, ochronę trwałego majątku firmy przed egzekucją, zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego i możliwość kontynuowania działalności.

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw.
  Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy regulujące postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne. Wprowadzone zmiany mają nie tylko usprawnić sam proces upadłości, ale co więcej mają stworzyć dla przedsiębiorców realną szanse na restrukturyzacje. W tym znaczeniu restrukturyzacja ma być procesem, w którym przedsiębiorca pod nadzorem sądu zawiera porozumienie ze swoimi wierzycielami pozwalające mu przetrwać kłopoty finansowe i dalej prowadzić działalność gospodarczą. Ta instytucja prawna może być szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy popadli w problemy finansowe, np.: na skutek błędnych inwestycji, niekorzystnej decyzji administracyjnej, obowiązku zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków Unii Europejskiej, etc. Ważnym czynnikiem dla powodzenia postępowania „naprawczego” jest rozpoczęcie procedury możliwie jak najszybciej. Odpowiednio przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne może pozwolić na ochronę majątku firmy przed egzekucją komorniczą ale również ochronę członków zarządu przed odpowiedzialnością karną, czy finansową. W czym możemy pomóc? Na rzecz naszych Klientów opracowujemy niezbędną dokumentację dla zainicjowania i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego m.in. planu restrukturyzacyjnego, projektu uchwał, wniosków do sędziego-komisarza, regulaminu rad wierzycieli, etc. Pełnimy funkcje przewidziane przez prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, tj. funkcję nadzorcy sądowego, nadzorcy układu, zarządcy sądowego w postępowaniu sanacyjnym, etc. Przygotowujemy pisma procesowe i zapewniamy pełne doradztwo w kwestii wyboru najlepszej drogi do restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

  Sprawdź najnowsze wpisy naszych ekspertów na blogu:

  Zatory płatnicze problemem polskich przedsiębiorców.

  Co kwartał, od stycznia 2009 roku w ramach wspólnego projektu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wykonywane jest badanie obrazujące stan należności polskich przedsiębiorców. Zatory płatnicze są dużym problemem. [...]

  Czytaj więcej
  Pokaż więcej