Napisz do nas!

  Windykacja należności

  Naszym Klientom proponujemy formę rozliczeń dostosowaną do rodzaju współpracy. Przy większej ilości spraw (należności do odzyskania) proponujemy podpisanie umowy abonamentowej. W takim wypadku, niezależnie od rodzaju i ilości podjętych przez nas miesięczne działań jak np.: przygotowanie pozwów, innych pism procesowych, udział w rozprawach etc. Klient zapłaci stałą i ustaloną z góry w umowie kwotę. Natomiast tylko i wyłącznie w przypadku skutecznego odzyskania należności będzie on zobowiązany do zapłaty prowizji uzależnionej od ilości i wysokości przekazanych do windykacji spraw. Co więcej, w ramach abonamentu świadczymy również inne usługi m.in.: analizujemy strukturę zadłużenia, weryfikujemy bezpieczeństwo transakcji (w tym analizujemy umowy handlowe), dochodzimy kosztów windykacji (40 euro), przeprowadzamy wywiad gospodarczy, składamy skargi na przewlekłość postępowania, wnioski o wyjawienie majątku i wiele innych. Z kolei przy pojedynczych sprawach windykacyjnych podstawą rozliczenia jest prowizja od odzyskanych należności. Koszty stałe, takie jak: wpis sądowy, opłata skarbowa, koszty zastępstwa procesowego etc. finalnie i docelowo obciążają nierzetelnego dłużnika. To Klient decyduje, który rodzaj rozliczenia jest dla niego bardziej korzystny.

  1
  Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, dlatego wszelkie działania ustalamy wspólnie z Klientem. Po podpisaniu umowy lub zleceniu windykacji, Klient przesyła nam niezbędne dokumenty dotyczące zadłużenia i nierzetelnego kontrahenta np. zawarte umowy i wystawione faktury. Wyznaczamy też pracownika odpowiedzialnego za kontakt w tej konkretnej sprawie.
  Wstępne ustalenia, podpisanie umowy i przekazanie dokumentów
  2
  Standardowo, pierwszym etapem naszych działań jest przesłanie do nierzetelnego kontrahenta wezwania do zapłaty. Jeśli po tym etapie należność nie zostanie uregulowana, wezwanie posłuży jako dowód w prowadzonej później sprawie.
  Wezwanie do zapłaty
  3
  Nasz Klient jest na bieżąco informowany o prowadzonych przez nas działaniach. W każdym momencie możemy przesłać do Klienta raporty, zawierające informacje o poszczególnych etapach naszej pracy, informacje które udało nam się uzyskać na temat dłużnika oraz plany co do kolejnych działań.
  Raportowanie
  4
  W przypadku dłużnika, który na tym etapie nie uregulował swoich zobowiązań, konieczne jest przekazanie sprawy do sądu. Zarówno dla nas, jak i dla naszych Klientów kluczowym jest fakt, że nie zlecamy tego etapu innej firmie. Posiadamy wszelkie uprawnienia, by sporządzić pozew, gromadzić wszelkie niezbędne do prowadzenia sprawy dokumenty i reprezentować naszego Klienta przed sądem. W przypadku umowy abonamentowej, Klient nie poniesie też żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych.
  Przekazanie sprawy do sądu.
  5
  Celem prowadzonej sprawy jest uzyskanie nakazu zapłaty. Jednak jego uzyskanie nie jest jeszcze gwarancją odzyskania długu. W zależności od kolejnych działań dłużnika, podejmujemy kolejne kroki.
  Nakaz zapłaty.
  6
  Kolejnym etapem, którym się zajmujemy na rzecz naszych Klientów jest wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Posiadając ją możemy zlecić odzyskanie należności komornikowi.
  Klauzula wykonalności.
  7
  Jeśli dłużnik nie złoży wcześniej sprzeciwu i od razu uda nam się uzyskać klauzulę wykonalności, sprawę w imieniu Klienta przekażemy do komornika. Jako kancelaria prawna, przez lata wypracowaliśmy relacje z wieloma komornikami, dlatego działamy sprawnie i szybko.
  Przekazanie sprawy komornikowi.
  8
  Należy pamiętać, że dłużnik na wcześniejszym etapie postępowania sądowego może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. W takich wypadkach sprawa będzie toczyła się wg reguł normalnego procesu sądowego. ,Zapewnimy naszym Klientom pełną reprezentację na wszystkich etapach sądowych, w tym składanie pism procesowych, udział w rozprawach, monitorowane stanu sprawy etc.
  Dłużnik złożył sprzeciw do sądu.

  Sprawdź najnowsze wpisy naszych ekspertów na blogu

  Wezwanie w charakterze świadka – sprawdź swoje prawa i obowiązki

  Znaczna część sądowych postępowań cywilnych w Polsce przebiega z zastosowaniem instytucji przesłuchania świadków na rozprawie. Konieczność złożenia zeznań dla większości osób jest nowym i stresującym doświadczeniem. Z tej przyczyny, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najbardziej problematyczne [...]

  Czytaj więcej

  Umorzenie egzekucji komorniczej- najważniejsze zagadnienia.

  W toku postępowania egzekucyjnego stosunkowo często dochodzi do sytuacji, w której zostaje ono umorzone pomimo nie wyegzekwowania całości należności. Zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy wielokrotnie zadają pytania, na czym właściwie polega instytucja umorzenia egzekucji, kiedy [...]

  Czytaj więcej

  Skarga na przewlekłość postępowania sądowego.

  Skarga na przewlekłość postępowania sądowego. W ostatnim czasie debata publiczna została zdominowana przez spór, jacy sędziowie będą najbardziej odpowiedni do sprawowania swoich funkcji. Wydaję się jednak, że debata ta w zbyt dużym stopniu dotyczy personaliów [...]

  Czytaj więcej

  Sąd internetowy (EPU) – dowiedz się więcej na temat praktycznego sposobu odzyskiwania należności.

  Sąd internetowy (EPU) – co to jest? Pod powyższym skrótem kryje się Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (Sąd internetowy EPU). Wprowadzono je jako odrębne postępowanie, które ma charakter wezwania do zapłaty. Stosuje się je w sprawach, w których [...]

  Czytaj więcej

  Przedawnienie roszczeń z tytułu odsetek.

  Kwestia przedawnienia roszczeń z tytułu odsetek wbrew pozorom nie jest jednoznaczna. Aby odpowiedzieć na pytanie kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu odsetek, należy sięgnąć do jednej z ulubionych odpowiedzi prawników to zależy. W pierwszej kolejności [...]

  Czytaj więcej

  Weksel, jako potwierdzenie istnienia zobowiązania – cz.II - Dochodzenie roszczenia z weksla.

  Weksel to nie tylko skuteczna forma zabezpieczenia wierzytelności. Z  posiadaniem weksla wiążą się również istotne udogodnienia dotyczące dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego. Pozycja wierzyciela wekslowego w procesie jest dość silna. Przede wszystkim zaletą weksli [...]

  Czytaj więcej
  Pokaż więcej