Napisz do nas!

  Zarządzanie wierzytelnościami

  Specjalizujemy się w działaniach, których celem jest osiągniecie przez naszych Klientów płynności finansowej i spokoju związanego z wierzytelnościami. Nasze usługi pomagają zabezpieczyć finanse każdego przedsiębiorstwa. Obsługujemy zarówno do Klientów korzystających z abonamentu na prowadzenie windykacji (wchodzą one w cenę abonamentu), jak i w w ramach osobnych zleceń. W naszej ofercie są m.in.: szybka analiza struktury zadłużenia, dochodzenie kosztów odzyskiwania należności, audyt zobowiązań, wywiad gospodarczy i inne działania w ramach tej usługi.

  Analiza struktury zadłużenia (B2B) oraz dochodzenie kosztów odzyskiwania wierzytelności wraz z odsetkami podatkowymi.
  Analizę zadłużenia można traktować jako przedłużenie i dopełnienie analizy płynności finansowej. Dlatego też w centrum zainteresowania naszej usługi znajduje się szczegółowa analiza kwoty zobowiązań do zapłacenia, ich podstawa, struktura, terminowość. O istnieniu przedsiębiorstwa decyduje zdolność do regulowania zobowiązań. Wraz ze wzrostem zadłużenia zmniejsza się wartość oraz możliwość zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa. Nadmiernie wzrastające zadłużenie przesądza o wiarygodności i przyczynia się do wzrostu ryzyka biznesowego. W następstwie czego, przerośnięty poziom zadłużenia podnosi koszt kapitału, negatywnie wpływa na pozycję strategiczną i negocjacyjną przedsiębiorstwa w relacjach z kontrahentami i innymi wierzycielami. W ramach usługi, oferujemy Klientom szczegółowy raport wraz zaleceniami w zakresie usprawnienia zarządzaniem aktualnym zadłużeniem kontrahentów. Ponadto, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jeśli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, wówczas dostawca towaru lub wykonawca usługi może domagać się od kontrahenta zapłaty odsetek ustawowych, a nadto odsetek podatkowych. Jest to jednak jego prawo. Wszystko zależy od tego, kiedy przypada termin zapłaty i czy w ogóle jest on wyznaczony. Jeżeli zdecydują się Państwo na takie rozwiązanie pomożemy w egzekucji odsetek oraz kosztów odzyskiwania wierzytelności.
  Audyt zobowiązań.
  Audyt zobowiązań pozwala na ocenę procesów związanych z zabezpieczeniem należności. Podczas badania audytowego Wielkopolska Grupa Prawnicza kontroluje wszystkie obszary związane z bezpieczeństwem finansowym realizowanych transakcji. Ujawniamy luki i analizujemy ich wpływ na Państwa bezpieczeństwo. Przedstawiamy wnioski i rozwiązania które pozwolą zminimalizować ryzyko w zakresie opóźnień lub utraty należności. W ramach audytu zobowiązań oferujemy; analizę wierzytelności, weryfikację procesu zarządzania wierzytelnościami, ocenę procedur kontroli należności. Najważniejsze atuty audytu to m.in. zwiększenie szybkości spływu pieniędzy od kontrahentów, poprawa procedur kontroli należności, obniżenie wskaźnika przepływu niekontrolowanych należności, zmniejszenie kosztów i czasu działań windykacyjnych.
  Weryfikacja i bezpieczeństwo transakcji oraz wywiad gospodarczy.
  Weryfikacja i bezpieczeństwo transakcji służy sprawdzeniu oraz ewentualnej modyfikacji procedur stosowanych na poszczególnych etapach nawiązywania umów, stosunków handlowych, współpracy gospodarczej. Jako usługa kompleksowa ma na celu zabezpieczenie interesów naszego Klienta, jako strony transakcji, poprzez profesjonalną analizę jej struktury oraz skutków jej podjęcia. Dzięki niej zapewniamy sobie maksimum bezpieczeństwa przy zawieraniu nowych umów oraz minimum ryzyka, przez co uzyskujemy pewną sytuację negocjacyjną i gospodarczą. W ramach obsługi zapewniamy analizę struktury umowy, zobowiązania, analizę warunków współpracy dotyczących płatności, skierowaną na ustalenie istnienia wszelkich możliwych i niekłopotliwych zabezpieczeń prawnych i pochodnych. W efekcie nasi Klienci otrzymują raport zawierającey syntezę ustaleń dokonanych w oparciu o przeprowadzone analizy, wskazanie obszarów zagrożeń oraz zalecenia dla struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. Niezwykle istotne jest przedkontraktowe sprawdzenie potencjalnego kontrahenta (wywiad gospodarczy). W ramach wywiadu gospodarczego zapewniamy dyskretną oraz skuteczną weryfikację wiarygodności partnera biznesowego, z którym planowane jest podpisanie kontraktu. Stała weryfikacja kontrahentów pozwoli na odpowiedzialne i bezpieczne rozwijanie wspólnych przedsięwzięć. Efektem naszych działań jest szczegółowy raport zawierający określenie kondycji finansowej firmy, historię jej działalności na rynku oraz ewentualne powiązania osób zarządzających przedsiębiorstwem potencjalnego kontrahenta.

  Sprawdź najnowsze wpisy naszych ekspertów na blogu

  Postępowanie egzekucyjne w praktyce – podstawowe informacje.

  Postępowanie egzekucyjne - jego wszczęcie  jest naturalną konsekwencją niespłaconych zobowiązań. Egzekucja komornicza to nic innego jak zajęcie majątku dłużnika na poczet spłaty jego zaległości wobec wierzyciela. W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaca należności, nie reaguje [...]

  Czytaj więcej

  Przedawnienie roszczeń z tytułu odsetek.

  Kwestia przedawnienia roszczeń z tytułu odsetek wbrew pozorom nie jest jednoznaczna. Aby odpowiedzieć na pytanie kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu odsetek, należy sięgnąć do jednej z ulubionych odpowiedzi prawników to zależy. W pierwszej kolejności [...]

  Czytaj więcej

  Zatory płatnicze problemem polskich przedsiębiorców.

  Co kwartał, od stycznia 2009 roku w ramach wspólnego projektu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wykonywane jest badanie obrazujące stan należności polskich przedsiębiorców. Zatory płatnicze są dużym problemem. [...]

  Czytaj więcej

  Weksel, jako potwierdzenie istnienia zobowiązania – cz.II - Dochodzenie roszczenia z weksla.

  Weksel to nie tylko skuteczna forma zabezpieczenia wierzytelności. Z  posiadaniem weksla wiążą się również istotne udogodnienia dotyczące dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego. Pozycja wierzyciela wekslowego w procesie jest dość silna. Przede wszystkim zaletą weksli [...]

  Czytaj więcej

  Rekompensata 40 euro w transakcjach handlowych.

  Rekompensata 40 euro w transakcjach handlowych - co powinniśmy o niej wiedzieć? Koszty związane z windykacją, które musi ponieść wierzyciel, takie jak np.: doręczenie korespondencji, czas pracy pracownika czy wynagrodzenie firmy windykacyjnej mogą mieć wpływ [...]

  Czytaj więcej

  Weksel, jako potwierdzenie istnienia zobowiązania - część I.

  Weksel - historia. Weksel znany jest  prawu polskiemu już od XVIII wieku. Mimo tak długich tradycji korzystanie z weksla, z racji jego prostej i taniej formy zabezpieczenia, wierzytelności nie przestaje być popularne. Najczęściej spotykamy się [...]

  Czytaj więcej
  Pokaż więcej